Kam pěšky v Pouzdřanech

Kolby- Pouzdřanská step

Národní přírodní památka Kolby nabízí nejen rozsáhlou ukázku chráněné fauny a flóry, ale také úžasný výhled na dědinu, pálavu a okolí.

Chráněny jsou vzácné a ohrožené druhy rostlin, například pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii), který se vyskytuje v malých populacích pouze na třech lokalitách v ČR, kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus), katrán tatarský (Crambe tataria) a sesel pestrý (Seseli pallasii). Chráněny jsou vzácné a ohrožené druhy živočichů, například populace druhů krajník zlatotečný (Calosoma auropunctatum), roháč obecný (Lucanus cervus), střevlík uherský (Carabus hungaricus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), strnad luční (Miliaria calandra) a vlha pestrá (Merops apiaster).

  • co si vzít sebou: svačinu, pohodlné boty a oblečení na ven
  • vzdálenost od ubytování: cca hodina pěšky (2,6 km)

kliknutím na follow podpoříte místního talentovaného fotografa

Pouzdřanská step – Pohoří | Turistika.cz. Pro větší zážitek z cest a výletů | Turistika.cz [online]. Copyright © 2007 [cit. 27.06.2020]. Dostupné z: https://www.turistika.cz/mista/pouzdranska-step/detail

Procházka kolem Pouzdřanského rybníka, výhled na jezera s Pálavou a soutok Jihlavy a Svratky

Pokračujte ulicí sklepní až na úplný konec a poté lesem přímo k rybníku. Můžete obejít jen rybník, ale stojí za to ujít kousek dál a dojít až k jezerům, kde je úžasný výhled na Pálavu.

A cestou zpátky se můžete stavit na večeři do vinárny u Dohnalů 🙂 . Stačí jít zpátky na ubytování horní cestou.

Pěšky až na Pálavu (celodenní výšlap)

Cestou podél rybníka k jezerům a poté pomocí turistických značek až na Pálavu. Cíl máte přímo před očima, není se kam ztratit.

*malý tip: pokud se Vám nechce jít pěšky celou cestu, máte možnost jízdy autobusem ze Strachotína, který projíždí vesnice na Pálavě a míří až do Mikulova

Za občerstvením:

Stále nemáte domluvený termín pobytu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Translate